Tereny inwestycyjne

Spółka posiada tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni ponad 11 hektarów, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków umożliwiającym wszelką zabudowę przemysłową. Obszar ten przyłączony jest do infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia przez potencjalnego inwestora lub najemcę wszelkiej działalności gospodarczej.

Na terenie II fazy kompleksu o powierzchni 11 ha, zaplanowane zostały budynki, których powierzchnia wynosi 54 000 m2.

  • 13 900 m2 - Budynek 2A
  • 13 900 m2 - Budynek 2B
  • 13 100 m2 - Budynek 2C
  • 13 100 m2 - Budynek 2D